Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

LÁI XE KHU VỰC MỸ PHƯỚC, BẾN CÁT (BC01)

 Dịch vụ Taxi Bình Dương - Taxi giá rẻ tại Bình Dương.
Sau đây là tài xế phụ trách khu vực Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.
Mã số: BC01 
Biển kiểm soát: 61A-197.50
Số điện thoại: 0918.907.961 (Mr.Ngọc)